Tiến độ thi công chung cư An Bình City 24/04/2016

Hình ảnh tiến độ thi công dự án An Bình City - Thành phố giao lưu, được phòng dự án ghi lại vào ngày 24/04/2016.
Công trình đang được chủ đầu tư thi công phần hầm và móng.

Công trường thi công An Bình City
Cảnh quan tiến độ thi công dự án An Bình City

Tiến độ An Bình City
Tiến độ An Bình City 24/04/2016

Tiến độ xây dựng An Bình City

Tiến độ xây dựng An Bình City 24/04/2016
Công trình xây dựng An Bình City, hình ảnh ghi lại vào 24/04/2016.

Phòng dự án An Bình City sẽ tổng hợp thường xuyên tiến độ thi công dự án để khách hàng tiện theo dõi.

Website An Bình City: http://www.anbinh-city.org.