Công khai các thông tin về dự án BĐS đưa vào kinh doanh


Thời gian vừa qua Sở tài nguyên và môi trường TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh công khai một số dự án BĐS hình thành trong tương lai và chủ đầu tư thế chấp ngân hàng. Vấn đề này đã tác động khá mạnh và thị trường bất động sản. Tuy nhiên việc này được quy định trong Luật nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản hiện.

Vậy theo quy định, khi các dự án bất động sản hình thành trong tương lai khi đưa vào mở bán thì phải công khai các nội dung nào?Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 quy định về công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh:

 1. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có trách nhiệm công khai thông tin về bất động sản theo các hình thức sau đây:

- Tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản;

- Tại trụ sở Ban Quản lý dự án đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản;

- Tại sàn giao dịch bất động sản đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản.

2. Nội dung thông tin về bất động sản bao gồm:

- Loại bất động sản;

- Vị trí bất động sản;

- Thông tin về quy hoạch có liên quan đến bất động sản;

- Quy mô của bất động sản;

- Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản; thông tin về từng loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối với bất động sản là tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng, nhà chung cư.

- Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến bất động sản;

- Hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng bất động sản; hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho phép bán, cho thuê mua của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai;

- Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có);

- Giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.


Hiện tại trên địa bàn Hà Nội hiện tại đang triển khai rất nhiều các dự án chuẩn bị mở bán như: Chung cư An BìnhCity, Chung cư Tứ Hiệp Plaza, Chung cư T&T Riverside,… Theo đó để tránh trường hợp tranh chấp và đảm bảo quyền lợi, người mua nhà cần tìm hiểu rõ hơn về các dự án.