Các dự án bất động sản phải có bảo lãnh ngân hàng


Khi mua các dự án bất động sản hình thành trong tương lai người mua nhà quan tâm nhiều nhất đến các vấn đề như: vị trí, giá bán, thiết kế, tiến độ, chất lượng. Trong các vấn đề trên thì yếu tố ảnh hưởng nhất đến quyền lợi người mua nhà là tiến độ bàn giao nhà. Rất nhiều các dự án triển khai trước khi bong bóng bất động sản năm 2010-2011 đến thời điểm hiện tại đã quan hơn 5 năm vẫn chưa triển khai xong. Điều này ảnh hưởng đến quyền lợi của người đã mua và phát sinh tranh chấp, tố tụng.

Tuy nhiên người bị thiệt nhiều nhất trong vấn đề nêu trên là người mua nhà. Để khắc phục vấn đền này, Luật kinh doanh bất động sản hiện hành đã quy định các dự án BĐS phải có cam kết bảo lãnh của ngân hàng trước khi ký hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Ngân hàng nhà nước trên cơ sở Luật pháp đã đưa ra danh sách công khai các ngân hàng đủ điều kiện bảo lãnh ngân hàng cho các dự án bất động sản.Đến thời điểm hiện tại, số ngân hàng thương mại có đủ điều kiện thực hiện hoạt động bảo lãnh cho chủ đầu tư bất động sản để bán, cho thuê mua nhà hình thành trong tương lai là 39 ngân hàng. Trong danh sách đó có 30 ngân hàng thương mại trong nước, 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài và 4 ngân hàng liên doanh.

Hiện tại một số dự án mới chuẩn bị mở bán như: Chung cư An Bình City, Riverside Garden, .... sẽ phải có bảo lãnh ngân hàng trước khi khách hàng ký hợp đồng mua bán.